top of page
Sheet Music

Articles of Association

1. grein

Nafn félagsins er Félag tónskálda og textahöfunda, skammstafað FTT. 

Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

 

2. grein

Tilgangur félagsins er:

Að standa vörð um réttindi íslenskra tónskálda og textahöfunda.

Að gæta hagsmuna félagsmanna á sviði höfundaréttar.

Að efla samstöðu meðal félagsmanna.

Að stuðla að tíðari flutningi og aukinni útbreiðslu á verkum félagsmanna.

 

3. grein

Félagsmenn geta orðið allir þeir sem samið hafa tónverk og/eða texta við tónverk, hafi verkið verið flutt opinberlega, enda hafi þeir veitt Samtökum tónskálda og eigenda flutningsréttar (STEFi) umboð sitt.

 

4. grein

Félagsmenn skiptast í aðalfélaga og almenna félaga. Þeir einir geta orðið aðalfélagar sem njóta umtalsverðra tekna af flutningi verka sinna. Almennir félagar hafa málfrelsi og tillögurétt á fundum, eru kjörgengir í nefndir á vegum félagsins og hafa kosningarétt um önnur mál en stjórnarkjör og breytingar á samþykktum.  

Aðalfundur félagsins ákveður við hvaða tekjumörk skal miða til þess að greina á milli aðalfélaga og félaga samkvæmt tillögu stjórnar. Skal miðað við að því sem næst helmingur félagsmanna sé í flokki aðalfélaga.

Fari höfundatekjur aðalfélaga undir lágmarkshöfundatekjur þrjú ár í röð verður hann almennur félagi og hefur réttindi sem slíkur. 

Félagsmenn sem hafa verið í félaginu í tíu ár eða lengur og náð hafa 65 ára aldri skulu hafa full réttindi aðalfélaga, án tillits til tekna og vera undanskildir félagsgjöldum.

Sama gildir um heiðursfélaga FTT.

 

5. grein

Stjórn félagsins skipa fimm menn og tveir til vara. Kjörtímabil stjórnarmanna er tvö ár. Stjórnin er kosin á aðalfundi með leynilegri atkvæðagreiðslu og bundin við fram komnar uppástungur. Formaður og varaformaður skulu kosnir sérstaklega, síðan aðrir varamenn með þeim hætti að sem næst tveir aðalmenn og einn varamaður ganga úr stjórn. Varamenn skulu ævinlega boðaðir á stjórnarfundi. Ennfremur skal kjósa skoðunarmann reikninga félagsins.

 

6. grein

Á aðalfundi skal kosið um fulltrúa félagsins í stjórn STEFs til tveggja ára og einn til vara. Annað hvert ár skal kosinn sérstaklega formaður/varaformaður STEFs í samræmi við samþykktir samtakanna.

 

7. grein

Félagsfundir hafa æðsta vald í málefnum félagsins. Félagsfundir skulu haldnir samkvæmt ákvörðun stjórnar félagsins hverju sinni. Krefjist 1/5 aðalfélaga þess skriflega að boðað verði til félagsfundar er stjórninni skylt að verða við þeirri kröfu. Stjórn félagsins boðar til félagsfunda með minnst sjö daga fyrirvara og skal það gert á tryggilegan hátt.

 

8. grein

Aðalfund félagsins skal halda árlega, eigi síðar en fyrir aðalfund STEFs ár hvert.

Á aðalfundi skal taka fyrir eftirfarandi mál:

Skýrslu stjórnar félagsins fyrir liðið starfsár.

Ársreikning félagsins fyrir liðið almanaksár, ásamt athugasemdum.

Ákvörðun félagsgjalda fyrir næsta almanaksár.

Ákvörðun tekjumarka sem greina á milli almennra félaga og aðalfélaga.

Kosningu aðalfélaga í stjórn félagsins skv. 6. grein.

Kosningu í fulltrúaráð og stjórn STEFs skv. 6. grein.

Kosningu skoðunarmanns félagsins fyrir næsta starfsár og eins til vara.

Önnur mál.

 

9. grein

Stjórn félagsins fer með æðsta vald í málefnum félagsins milli félagsfunda. Stjórnin skipar starfsnefndir til þess að vinna að einstökum verkefnum og ræður framkvæmdastjóra og/eða starfsmenn til þess að sinna sérstökum störfum á vegum félagsins.

 

10. grein

Samþykktum þessum verður aðeins breytt á aðalfundi. Þarf til þess 2/3 greiddra atkvæða á fundinum enda hafi breytingartillögu verið getið í fundarboði.

 

11. grein

Félagið verður því aðeins lagt niður, að tillaga þess efnis verði samþykkt á aðalfundi eftir sömu reglum og frá greinir í 11. grein þessara samþykkta. Sá fundur ráðstafar jafnframt eignum félagsins og gerir aðrar nauðsynlegar ráðstafanir vegna félagsslitanna.

 

Samþykkt á aðalfundi FTT 24. maí 1984.

 

Með breytingum á aðalfundi 26. apríl 1990, aðalfundi 27. apríl 1992 og á aðalfundi 5. maí 2004.

bottom of page